//

Những con người quả cảm

Những con người quả cảm

 23:39 12/08/2011

Đội biệt động Hội An đã làm nên những kỳ tích trong công cuộc chống Mỹ cứu nước dưới sự hậu thuẫn, đồng lòng giữa quân và dân phố cổ…

Giữ "hồn" nghệ thuật văn hóa dân gian

Giữ "hồn" nghệ thuật văn hóa dân gian

 21:29 08/05/2011

Những năm gần đây, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật văn hóa dân gian đã nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành và toàn xã hội. Tuy nhiên, để công tác này hiệu quả, không sa vào hình thức đánh mất đi phần “hồn” của văn hóa dân gian mới là điều đáng bàn.

Bí ẩn vùng nước chè hai

Bí ẩn vùng nước chè hai

 22:59 03/02/2011

Ở Quảng Nam, vùng nước chè hai (nước lợ, nơi giao thoa giữa sông và biển) Cửa Đại, Hội An là vùng "đất lành" của biết bao loài thủy sản, trong đó có những loài mà cuộc đời của chúng là những câu chuyện đầy ngạc nhiên.