/

Cập nhật lần cuối: 25/04/2019 01:34
°C
Có thể: °C
N
Hướng gió:
km/h
Áp lực: hPa
Tầm nhìn: km
Chỉ số nhiệt: °C ( °F)
Điểm sương: °C ( °F)
Độ ẩm:
Lượng mưa:
Mặt trời mọc: : AM
Mặt trời lặng: : PM
Mặt trăng: % Nhìn thấy

Thời tiết các giờ tới

Thời tiết 7 ngày tới