/

Hội An, Viet Nam

Cập nhật lần cuối: 23/04/2018 17:00
Trời Ðẹp
Trời Ðẹp
27 °C
Có thể: 27 °C
N
0
Hướng gió:
0 km/h
Áp lực: 1006 hPa
Tầm nhìn: 10.0 km
Chỉ số nhiệt: NA °C (NA °F)
Điểm sương: 24 °C (76 °F)
Độ ẩm: 84%
Lượng mưa: 0.25 in (6 mm)
Mặt trời mọc: 5:27 AM
Mặt trời lặng: 18:02 PM
Mặt trăng: 63% Nhìn thấy

Thời tiết các giờ tới

 • 22:00 23/04/2018

  31 °C (88 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 23:00 23/04/2018

  33 °C (91 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 00:00 24/04/2018

  29 °C (84 °F)
  Có Dông
 • 01:00 24/04/2018

  30 °C (86 °F)
  Có Dông
 • 02:00 24/04/2018

  30 °C (86 °F)
  Có Dông
 • 03:00 24/04/2018

  30 °C (86 °F)
  Có Dông
 • 04:00 24/04/2018

  28 °C (82 °F)
  Có Dông
 • 05:00 24/04/2018

  27 °C (80 °F)
  Có Dông
 • 06:00 24/04/2018

  26 °C (78 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 07:00 24/04/2018

  24 °C (75 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 08:00 24/04/2018

  23 °C (74 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 09:00 24/04/2018

  23 °C (73 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 10:00 24/04/2018

  22 °C (72 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 11:00 24/04/2018

  22 °C (72 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 12:00 24/04/2018

  22 °C (72 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 13:00 24/04/2018

  22 °C (71 °F)
  Hơi Có Mây
 • 14:00 24/04/2018

  21 °C (70 °F)
  Hơi Có Mây
 • 15:00 24/04/2018

  21 °C (70 °F)
  Hơi Có Mây
 • 16:00 24/04/2018

  21 °C (69 °F)
  Hơi Có Mây
 • 17:00 24/04/2018

  21 °C (69 °F)
  Hơi Có Mây
 • 18:00 24/04/2018

  21 °C (70 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 19:00 24/04/2018

  21 °C (70 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 20:00 24/04/2018

  23 °C (74 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 21:00 24/04/2018

  26 °C (78 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 22:00 24/04/2018

  27 °C (81 °F)
  Hơi Có Mây
 • 23:00 24/04/2018

  28 °C (83 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 00:00 25/04/2018

  28 °C (83 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 01:00 25/04/2018

  28 °C (83 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 02:00 25/04/2018

  28 °C (83 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 03:00 25/04/2018

  28 °C (82 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 04:00 25/04/2018

  26 °C (79 °F)
  Có Dông
 • 05:00 25/04/2018

  25 °C (77 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 06:00 25/04/2018

  23 °C (74 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 07:00 25/04/2018

  23 °C (73 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 08:00 25/04/2018

  22 °C (72 °F)
  Có Thể Có Dông
 • 09:00 25/04/2018

  22 °C (71 °F)
  Có Thể Có Dông

Thời tiết 7 ngày tới

25/04/2018
Thứ 4
19| 29 °C
Có Thể Có Giông Ngày Thứ Tư  60% Mưa
Giông bão rải rác. Cao 29độ C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Có Thể Có Giông Ðêm Thứ Tư  60% Mưa
Giông bão từ sáng sớm. Thấp 19độ C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
26/04/2018
Thứ 5
19| 28 °C
Có Giông Ngày Thứ Năm  100% Mưa
Giông bão. Cao 28độ C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 100%.
Có Giông Ðêm Thứ Năm  100% Mưa
Giông bão từ sáng sớm. Thấp 19độ C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
27/04/2018
Thứ 6
19| 28 °C
Có Giông Ngày Thứ Sáu  90% Mưa
Giông bão. Cao 28độ C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%.
Có Giông Ðêm Thứ Sáu  90% Mưa
Chủ yếu có mây. Thấp 19độ C. Gió TB và có thể thay đổi.
28/04/2018
Thứ 7
19| 28 °C
Có Giông Ngày Thứ Bảy  80% Mưa
Giông bão. Cao 28độ C. Gió ĐĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Có Giông Ðêm Thứ Bảy  80% Mưa
Phần nào có mây. Thấp 19độ C. Gió TTB và có thể thay đổi.
29/04/2018
Chủ Nhật
19| 28 °C
Có Giông Ngày Chủ Nhật  80% Mưa
Giông bão. Cao 28độ C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Có Giông Ðêm Chủ Nhật  80% Mưa
Giông bão từ sáng sớm. Thấp 20độ C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
30/04/2018
Thứ 2
19| 28 °C
Có Giông Ngày Thứ Hai  80% Mưa
Giông bão. Cao 28độ C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Có Giông Ðêm Thứ Hai  80% Mưa
Giông bão từ sáng sớm. Thấp 20độ C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
01/05/2018
Thứ 3
20| 29 °C
Có Giông Ngày Thứ Ba  80% Mưa
Giông bão. Cao 29độ C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Có Giông Ðêm Thứ Ba  80% Mưa
Giông bão về khuya. Thấp 20độ C. Gió TTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
02/05/2018
Thứ 4
20| 29 °C
Có Giông Ngày Thứ Tư  80% Mưa
Giông bão. Cao 29độ C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Có Giông Ðêm Thứ Tư  80% Mưa
Phần nào có mây. Thấp 20độ C. Gió T và có thể thay đổi.
03/05/2018
Thứ 5
20| 29 °C
Có Thể Có Giông Ngày Thứ Năm  40% Mưa
Giông bão rải rác. Cao 29độ C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Có Thể Có Giông Ðêm Thứ Năm  40% Mưa
Giông bão rải rác. Thấp 20độ C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.