/

Hội An, Viet Nam

Cập nhật lần cuối: 22/02/2019 07:00
Trời Ðẹp
Trời Ðẹp
26 °C
Có thể: 26 °C
N
7
Hướng gió:
Nam - Đông nam 7 km/h
Áp lực: 1013 hPa
Tầm nhìn: 20.0 km
Chỉ số nhiệt: NA °C (NA °F)
Điểm sương: 22 °C (71 °F)
Độ ẩm: 73%
Lượng mưa: 0.00 in (0 mm)
Mặt trời mọc: 6:08 AM
Mặt trời lặng: 17:52 PM
Mặt trăng: 88% Nhìn thấy

Thời tiết các giờ tới

 • 08:00 22/02/2019

  23 °C (73.9 °F)
  Trời Ðẹp
 • 09:00 22/02/2019

  23 °C (72.6 °F)
  Trời Ðẹp
 • 10:00 22/02/2019

  22 °C (72.0 °F)
  Trời Ðẹp
 • 11:00 22/02/2019

  22 °C (71.1 °F)
  Trời Ðẹp
 • 12:00 22/02/2019

  21 °C (70.3 °F)
  Trời Ðẹp
 • 13:00 22/02/2019

  21 °C (69.2 °F)
  Trời Ðẹp
 • 14:00 22/02/2019

  20 °C (68.3 °F)
  Trời Ðẹp
 • 15:00 22/02/2019

  17 °C (63.0 °F)
  Trời Ðẹp
 • 16:00 22/02/2019

  17 °C (62.5 °F)
  Trời Ðẹp
 • 17:00 22/02/2019

  17 °C (62.4 °F)
  Trời Ðẹp
 • 18:00 22/02/2019

  17 °C (62.5 °F)
  Trời Ðẹp
 • 19:00 22/02/2019

  18 °C (64.3 °F)
  Trời Ðẹp
 • 20:00 22/02/2019

  21 °C (70.4 °F)
  Trời Ðẹp
 • 21:00 22/02/2019

  24 °C (74.9 °F)
  Trời Ðẹp
 • 22:00 22/02/2019

  26 °C (78.9 °F)
  Trời Ðẹp
 • 23:00 22/02/2019

  27 °C (81.3 °F)
  Trời Ðẹp
 • 00:00 23/02/2019

  28 °C (82.8 °F)
  Trời Ðẹp
 • 01:00 23/02/2019

  29 °C (83.6 °F)
  Trời Ðẹp
 • 02:00 23/02/2019

  28 °C (83.2 °F)
  Trời Ðẹp
 • 03:00 23/02/2019

  28 °C (82.5 °F)
  Trời Ðẹp
 • 04:00 23/02/2019

  27 °C (80.5 °F)
  Trời Ðẹp
 • 05:00 23/02/2019

  25 °C (77.5 °F)
  Trời Ðẹp
 • 06:00 23/02/2019

  23 °C (73.9 °F)
  Trời Ðẹp
 • 07:00 23/02/2019

  22 °C (71.4 °F)
  Trời Ðẹp
 • 08:00 23/02/2019

  21 °C (70.1 °F)
  Trời Ðẹp
 • 09:00 23/02/2019

  21 °C (69.7 °F)
  Trời Ðẹp
 • 10:00 23/02/2019

  20 °C (68.8 °F)
  Trời Ðẹp
 • 11:00 23/02/2019

  20 °C (68.0 °F)
  Trời Ðẹp
 • 12:00 23/02/2019

  20 °C (67.6 °F)
  Trời Ðẹp
 • 13:00 23/02/2019

  19 °C (66.7 °F)
  Trời Ðẹp
 • 14:00 23/02/2019

  19 °C (66.1 °F)
  Trời Ðẹp
 • 15:00 23/02/2019

  19 °C (65.6 °F)
  Trời Ðẹp
 • 16:00 23/02/2019

  18 °C (65.2 °F)
  Trời Ðẹp
 • 17:00 23/02/2019

  18 °C (65.2 °F)
  Trời Ðẹp
 • 18:00 23/02/2019

  19 °C (65.6 °F)
  Trời Ðẹp
 • 19:00 23/02/2019

  20 °C (67.2 °F)
  Trời Ðẹp

Thời tiết 7 ngày tới

23/02/2019
Thứ 7
18| 29 °C
Trời Ðẹp Ngày Thứ Bảy  0% Mưa
Chủ Yếu Trời Trong. Cao 29độ C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Trời Ðẹp Ðêm Thứ Bảy  0% Mưa
Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 18độ C. Gió TTN và có thể thay đổi.
24/02/2019
Chủ Nhật
17| 29 °C
Hơi Có Mây Ngày Chủ Nhật  20% Mưa
Phần nào có mây. Cao 29độ C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hơi Có Mây Ðêm Chủ Nhật  20% Mưa
Phần nào có mây. Thấp 17độ C. Gió T và có thể thay đổi.
25/02/2019
Thứ 2
16| 29 °C
Trời Ðẹp Ngày Thứ Hai  20% Mưa
Chủ Yếu Trời Trong. Cao 29độ C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Trời Ðẹp Ðêm Thứ Hai  20% Mưa
Phần nào có mây. Thấp 16độ C. Gió TN và có thể thay đổi.
26/02/2019
Thứ 3
15| 28 °C
Trời Ðẹp Ngày Thứ Ba  10% Mưa
Chủ Yếu Trời Trong. Cao 28độ C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Trời Ðẹp Ðêm Thứ Ba  10% Mưa
Phần nào có mây. Thấp 15độ C. Gió TN và có thể thay đổi.
27/02/2019
Thứ 4
15| 28 °C
Trời Ðẹp Ngày Thứ Tư  10% Mưa
Chủ Yếu Trời Trong. Cao 28độ C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Trời Ðẹp Ðêm Thứ Tư  10% Mưa
Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 15độ C. Gió TN và có thể thay đổi.
28/02/2019
Thứ 5
16| 29 °C
Trời Ðẹp Ngày Thứ Năm  10% Mưa
Chủ Yếu Trời Trong. Cao 29độ C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Trời Ðẹp Ðêm Thứ Năm  10% Mưa
Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 16độ C. Gió TN và có thể thay đổi.
01/03/2019
Thứ 6
17| 31 °C
Trời Ðẹp Ngày Thứ Sáu  10% Mưa
Chủ Yếu Trời Trong. Cao 30độ C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Trời Ðẹp Ðêm Thứ Sáu  10% Mưa
Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 17độ C. Gió TN và có thể thay đổi.
02/03/2019
Thứ 7
17| 31 °C
Trời Ðẹp Ngày Thứ Bảy  10% Mưa
Chủ Yếu Trời Trong. Cao 31độ C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Trời Ðẹp Ðêm Thứ Bảy  10% Mưa
Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 17độ C. Gió TN và có thể thay đổi.
03/03/2019
Chủ Nhật
18| 32 °C
Trời Ðẹp Ngày Chủ Nhật  20% Mưa
Chủ Yếu Trời Trong. Cao 32độ C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Trời Ðẹp Ðêm Chủ Nhật  20% Mưa
Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 18độ C. Gió TN và có thể thay đổi.