/

Hội An, Viet Nam

Cập nhật lần cuối: 11/12/2018 07:00
Mưa
Mưa
26 °C
Có thể: 26 °C
N
7
Hướng gió:
Đông - Đông bắc 7 km/h
Áp lực: 1015 hPa
Tầm nhìn: 10.0 km
Chỉ số nhiệt: NA °C (NA °F)
Điểm sương: 23 °C (73 °F)
Độ ẩm: 81%
Lượng mưa: 1.33 in (34 mm)
Mặt trời mọc: 6:02 AM
Mặt trời lặng: 17:17 PM
Mặt trăng: 13% Nhìn thấy

Thời tiết các giờ tới

 • 10:00 11/12/2018

  25 °C (77.2 °F)
  Mưa
 • 11:00 11/12/2018

  25 °C (77.4 °F)
  Mưa
 • 12:00 11/12/2018

  26 °C (77.9 °F)
  Mưa
 • 13:00 11/12/2018

  25 °C (77.1 °F)
  Mưa
 • 14:00 11/12/2018

  25 °C (77.0 °F)
  Mưa
 • 15:00 11/12/2018

  24 °C (76.1 °F)
  Mưa
 • 16:00 11/12/2018

  24 °C (74.7 °F)
  Mưa
 • 17:00 11/12/2018

  23 °C (73.5 °F)
  Mưa
 • 18:00 11/12/2018

  23 °C (72.9 °F)
  Mưa
 • 19:00 11/12/2018

  23 °C (72.8 °F)
  Mưa
 • 20:00 11/12/2018

  23 °C (72.6 °F)
  Mưa
 • 21:00 11/12/2018

  23 °C (72.6 °F)
  Mưa
 • 22:00 11/12/2018

  22 °C (72.4 °F)
  Mưa
 • 23:00 11/12/2018

  22 °C (72.2 °F)
  Mưa
 • 00:00 12/12/2018

  22 °C (72.4 °F)
  Mưa
 • 01:00 12/12/2018

  22 °C (72.1 °F)
  Mưa
 • 02:00 12/12/2018

  22 °C (71.6 °F)
  Mưa
 • 03:00 12/12/2018

  22 °C (71.4 °F)
  Mưa
 • 04:00 12/12/2018

  22 °C (71.2 °F)
  Mưa
 • 05:00 12/12/2018

  22 °C (71.0 °F)
  Mưa
 • 06:00 12/12/2018

  21 °C (70.6 °F)
  Mưa
 • 07:00 12/12/2018

  22 °C (71.5 °F)
  Mưa
 • 08:00 12/12/2018

  22 °C (72.3 °F)
  Mưa
 • 09:00 12/12/2018

  23 °C (72.9 °F)
  Mưa
 • 10:00 12/12/2018

  23 °C (73.4 °F)
  Mưa
 • 11:00 12/12/2018

  23 °C (73.6 °F)
  Mưa
 • 12:00 12/12/2018

  23 °C (73.6 °F)
  Mưa
 • 13:00 12/12/2018

  23 °C (73.2 °F)
  Mưa
 • 14:00 12/12/2018

  23 °C (73.0 °F)
  Mưa
 • 15:00 12/12/2018

  22 °C (72.4 °F)
  Mưa
 • 16:00 12/12/2018

  22 °C (71.5 °F)
  Mưa
 • 17:00 12/12/2018

  22 °C (70.8 °F)
  Mưa
 • 18:00 12/12/2018

  21 °C (70.6 °F)
  Mưa
 • 19:00 12/12/2018

  22 °C (70.8 °F)
  Mưa
 • 20:00 12/12/2018

  21 °C (70.7 °F)
  Mưa
 • 21:00 12/12/2018

  21 °C (70.6 °F)
  Mưa

Thời tiết 7 ngày tới

12/12/2018
Thứ 4
20| 23 °C
Mưa Ngày Thứ Tư  90% Mưa
Mưa. Cao 20độ C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Mưa Ðêm Thứ Tư  90% Mưa
Mưa. Thấp 17độ C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
13/12/2018
Thứ 5
20| 23 °C
Mưa Ngày Thứ Năm  100% Mưa
Mưa. Cao 20độ C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 100%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Mưa Ðêm Thứ Năm  100% Mưa
Mưa. Thấp 18độ C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 100%. Lượng mưa khoảng 25 mm.
14/12/2018
Thứ 6
21| 23 °C
Mưa Ngày Thứ Sáu  100% Mưa
Mưa. Cao 21độ C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 100%. Lượng mưa khoảng 25 mm.
Mưa Ðêm Thứ Sáu  100% Mưa
Mưa. Thấp 18độ C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 100%. Lượng mưa khoảng 25 mm.
15/12/2018
Thứ 7
21| 24 °C
Mưa Ngày Thứ Bảy  90% Mưa
Mưa. Cao 21độ C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Mưa Ðêm Thứ Bảy  90% Mưa
Mưa. Thấp 18độ C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
16/12/2018
Chủ Nhật
20| 24 °C
Mưa Ngày Chủ Nhật  80% Mưa
Mưa. Cao 22độ C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Mưa Ðêm Chủ Nhật  80% Mưa
Mưa. Thấp 17độ C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
17/12/2018
Thứ 2
19| 23 °C
Mưa Ngày Thứ Hai  80% Mưa
Mưa. Cao 20độ C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Mưa Ðêm Thứ Hai  80% Mưa
Mưa. Thấp 17độ C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
18/12/2018
Thứ 3
19| 24 °C
Có Thể Có Mưa Ngày Thứ Ba  70% Mưa
Mưa nhẹ. Cao 21độ C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Có Thể Có Mưa Ðêm Thứ Ba  70% Mưa
Phần nào có mây. Thấp 16độ C. Gió TTB và có thể thay đổi.
19/12/2018
Thứ 4
20| 28 °C
Hơi Có Mây Ngày Thứ Tư  20% Mưa
Phần nào có mây. Cao 25độ C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hơi Có Mây Ðêm Thứ Tư  20% Mưa
Phần nào có mây. Thấp 17độ C. Gió NTN và có thể thay đổi.
20/12/2018
Thứ 5
21| 28 °C
Có Thể Có Mưa Ngày Thứ Năm  60% Mưa
Mưa rào có sấm chớp. Cao 25độ C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Có Thể Có Mưa Ðêm Thứ Năm  60% Mưa
Giông bão rải rác. Thấp 18độ C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.